3. Tambura Instrumental Festival Zagreb

U srijedu, 15. svibnja 2019. godine s početkom u 19,30 sati u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa održan je 3. Tambura Instrumental Festival Zagreb na kojem su sudjelovali studenti Muzičke akademije u Zagrebu, solisti i tamburaški ansambli te učenici srednjih glazbenih škola iz Požege i Varaždina.

Pod mentorstvom nastavnika Miodraga Paravinje, prof. nastupio je Tamburaški orkestar Glazbene škole u Varaždinu u sastavu:

Matija Patrčević
Mihael Žugec
Elena Nađ
Damjan Turković
Andrija Kučar
Emanuel Vuk
Jurica Tuđan
Leon Krog
Marko Mumlek
Karlo Hrženjak

 

     

Muzička akademija Zagreb