Teachers

Marija Andrejaš, teacher – Viola
Lidija Bobić, teacher – Violin
Matej Ilčić, M.Mus. – Cello
Dragutin Matišić, teacher mentor – Violin, Viola
Marko Radić, M.Mus. – Double bass
Benjamin Šambar, teacher – Violin
Mihael Vorel, M.Mus. – Cello