Teachers

Marta Balenović, M.Mus. – Viola
Lidija Bobić, teacher mentor – Violin
Matej Ilčić, M.Mus. – Cello
Vanja Jerković, teacher mentor – Violin
Zoran Resnik, M.Mus. – Cello
Benjamin Šambar, teacher – Violin