Profesori

Marija Andrejaš, prof. – viola
Lidija Bobić, prof. – violina
Matej Ilčić, mag.mus. – violončelo
Dragutin Matišić, prof.mentor – violina, viola
Marko Radić, mag.mus. – kontrabas
Benjamin Šambar, prof. – violina
Mihael Vorel, mag. mus. – violončelo