Profesori

Lidija Bobić, prof. – violina
Matej Ilčić, mag.mus. – violončelo
Dragutin Matišić, prof.mentor – violina, viola
mr. art. Darij Milković, prof. – violončelo
Miljenko Pohulek, prof. – violina
Marko Radić, mag.mus. – kontrabas
Danijel Rušec, mag. mus. – viola
Benjamin Šambar, prof. – violina