Close

Često postavljena pitanja i odgovori

Osnovna glazbena škola

P: Tko može upisati osnovnu glazbenu školu i koliko traje?
O: Pravo upisa u 1. razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila na prijamnoj audiciji.
Osnovna glazbena škola traje 6 godina pa se preporuča upis u 1. razred glazbene škole paralelno s upisom u 3. razred općeobrazovne škole kako bi se istovremeno završile i osnovna općeobrazovna škola i osnovna glazbena škola, iako zadnjih godina bilježimo upis u glazbenu školu i ranije.

P: Koji obrazovni programi se mogu upisati?
O: U Glazbenoj školi u Varaždinu u osnovnoj glazbenoj školi mogu se upisati sljedeći instrumenti: klavir, violina, viola, violončelo, gitara, kontrabas, tambure, harmonika, udaraljke, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, truba, trombon, rog i tuba.
Instrumenti koji se mogu upisati navedeni su u Natječaju za upis učenika u osnovnu glazbenu školu za pojedinu školsku godinu.

P: Postupak upisa
O: Za upis u osnovnu glazbenu školu potrebno je pristupiti prijamnoj audiciji koja se organizira u dva ispitna roka: ljetni (svibanj/lipanj) i jesenski rok (kolovoz).
Postupak upisa propisan je Pravilnikom o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu i predškolske programe koji se nalazi na mrežnoj stranici Škole te Natječajem za upis za svaku pojedinu školsku godinu.

P: Što nakon završenog osnovnog glazbenog obrazovanja?
O: Nakon završenog osnovnog glazbenog obrazovanja učenik može upisati srednju glazbenu školu (sa općeobrazovnim dijelom ili glazbenu školu uz neku drugu općeobrazovnu četverogodišnju školu). Postupak upisa je opisan u kartici “Upisi“ pod nazivom „Srednja glazbena škola“.

Pripremno obrazovanje

P: Tko može upisati pripremno obrazovanje i koliko traje?
O: Pripremno obrazovanje traje dvije godine i prvenstveno je namijenjeno učenicima bez prethodno završenog osnovnog glazbenog obrazovanja.
U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti (ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma).
U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati do navršenih 15 godina života, a iznimku čine temeljni predmeti: tuba, kontrabas i fagot do navršenih 18 godina života te solo pjevanje do navršenih 20 godina za učenice i solo pjevanje do navršene 22 godine života za učenike.

P: Koji se obrazovni programi mogu upisati?
O: Upisujemo sljedeće obrazovne programe za prvi razred pripremnog obrazovanja:
• flauta,
• klarinet,
• saksofon,
• udaraljke,
• oboa,
• fagot,
• truba,
• trombon,
• rog,
• tuba,
• kontrabas,
• tambure,
• solo pjevanje i
• teorijski smjer.

P: Kako izgleda postupak upisa u prvi razred pripremnog obrazovanja?
O: Kandidati se za upis u prvi razred pripremnog obrazovanja prijavljuju putem aplikacije www.upisi.hr (kao i kandidati koji se upisuju u prvi razred srednje škole).
Prije prijave obrazovnog programa u aplikaciji, svi kandidati koji nisu 8. razred obvezni su javiti se upisnom koordinatoru Glazbene škole u Varaždinu kako bi se aktivirala mogućnost prijave kandidata. Tek nakon aktivacije, kandidat će biti u mogućnosti prijaviti obrazovni program. Kandidati se prijavljuju putem elektroničkog identiteta iz sustava AAi@EduHr (CARNET lozinka iz OŠ).

P: Što nakon završenog pripremnog obrazovanja?
O: Nakon uspješno završenog 1. i 2. razreda pripremnog obrazovanja moguće je upisati prvi razred srednje glazbene škole.

Srednja glazbena škola

P: Tko može upisati prvi razred srednje glazbene škole?
O: U prvi razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog obrazovanja upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi razred pripremnog obrazovanja nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti koji obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia za instrumentaliste i pjevače, odnosno provjeru iz klavira i solfeggia za teorijski smjer.
Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe se odnosi na zanimanja glazbenik fagotist, glazbenih tubist i glazbenik kontrabasist do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 22 godine života, odnosno glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

P: Koji se obrazovni programi mogu upisati?
O: Upisujemo sljedeće obrazovne programe za prvi razred srednje glazbene škole:
• glazbenik klavirist
• glazbenik violinist
• glazbenik violist
• glazbenik violončelist
• glazbenik gitarist
• glazbenik oboist
• glazbenik flautist
• glazbenik klarinetist
• glazbenik saksofonist
• glazbenik trubač
• glazbenik trombonist
• glazbenik tubist
• glazbenik udaraljkaš
• glazbenik harmonikaš
• glazbenik solo pjevač
• glazbenik teorijski smjer
• glazbenik tamburaš
• glazbenik orguljaš
• glazbenik rogist

P: Postoji li mogućnosti upisa isključivo u srednju glazbenu školu ili se srednja glazbena škola upisuje uz pohađanje neke druge četverogodišnje škole?
O: U Glazbenoj školi u Varaždinu može se upisati:
• program glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (glazbeni i općeobrazovni predmeti) – učenici koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom pohađaju dva obvezna strana jezika: engleski ili njemački jezik kao prvi strani jezik te talijanski jezik kao drugi strani jezik.
• program glazbene umjetnosti paralelno uz drugi obrazovni program (samo glazbeni predmeti) – učenici koji upisuju obrazovni program bez općeobrazovnog dijela dužni su pohađati i neki drugi općeobrazovni program (gimnazijski ili četverogodišnji program).

P: Kako izgleda postupak upisa u prvi razred srednje glazbene škole?
O: Kandidati se za upis u prvi razred srednje glazbene škole prijavljuju putem aplikacije www.upisi.hr.
Prije prijave obrazovnog programa u aplikaciji, svi kandidati koji nisu 8. razred obvezni su javiti se upisnom koordinatoru Glazbene škole u Varaždinu kako bi se aktivirala mogućnost prijave kandidata. Tek nakon aktivacije, kandidat će biti u mogućnosti prijaviti obrazovni program. Kandidati se prijavljuju putem elektroničkog identiteta iz sustava AAi@EduHr (CARNET lozinka iz OŠ).

P: Na koji se način vrednuje uspjeh učenika prilikom upisa u prvi razred srednje glazbene škole?
O: Kandidatu koji je uspješno završio osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole za upis u prvi razred četverogodišnjeg srednjeg glazbenog programa vrednuju se:
• zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja
• postignuti opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja
• konačni rezultati ostvareni na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

P: Postoji li mogućnost prijave paralelnih umjetničkih programa?
O: Kandidati s odgovarajućim preduvjetima imaju mogućnost prijave kombinacije općeobrazovnih i umjetničkih programa obrazovanja – nakon odabira općeobrazovnoga ili umjetničkoga programa obrazovanja moguće je prijaviti paralelni umjetnički program. U slučaju zadovoljenja uvjeta za upis na samo jedan od programa iz kombinacije, kandidat ne može upisati niti jedan program iz takve kombinacije. Naravno, moguće je svaki od tih programa prijaviti i samostalno kako bi, u slučaju nezadovoljenja potrebnih preduvjeta za upis obaju programa iz kombinacije, kandidat ostao u konkurenciji za upis na pojedinačni program.

P: Polažu li se ispiti državne mature nakon uspješno završenog četvrtog razreda srednje glazbene škole?
O: Učenici koji pohađaju program glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (općeobrazovni i glazbeni predmeti) imaju mogućnost polaganja ispita državne mature s ciljem upisa na željene fakultete i akademije. Vrlo smo ponosni na uspjehe svih naših učenika bez obzira na daljnji nastavak njihovog obrazovanja, neovisno o tome uključuje li on profesionalno bavljenje glazbom i umjetnošću (muzička akademija, ADU) ili pak školovanje na nekom od društveno – humanističkih fakulteta.