Školski odbor

Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor koji donosi odluke o usvajanju svih zakonima propisanih akata- školskog statuta, pravilnika, godišnjeg plana i programa rada. Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, upute i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-financijskim, imovinsko-pravnim pedagoškim i svim drugim pitanjima.

Školski odbor ima 7 članova:
Andrej Skender, prof. – predsjednik, iz reda Nastavničkog vijeća
doc. mr. art. Sofija Cingula – zamjenica, iz reda Osnivača
Vlasta Cindrić, dipl. inf. – iz reda Osnivača
mr. sc. Sonja Poljak – iz reda Osnivača
Lidija Đidara, prof. – iz reda Nastavničkog vijeća
Predrag Krobot, prof.- iz reda radnika
Petra Andreja Juranko, dipl.soc. radnica – iz reda Vijeća roditelja