Close

Školski odbor

Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor koji donosi odluke o usvajanju svih zakonima propisanih akata- školskog statuta, pravilnika, godišnjeg plana i programa rada. Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, upute i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-financijskim, imovinsko-pravnim pedagoškim i svim drugim pitanjima.

Školski odbor ima 7 članova:
mr. art. Andrej Skender, prof. – predsjednik, iz reda Nastavničkog vijeća
mr. sc. Sonja Poljak – zamjenica, iz reda Osnivača
doc. mr. art. Sofija Cingula – iz reda Osnivača
Martina Bistrović – iz reda Osnivača
Lidija Đidara, prof. mentor – iz reda Nastavničkog vijeća
Petar Prepelić, prof. savjetnik – iz reda radnika
Sandra Kenji – iz reda Vijeća roditelja