Close

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine kada roditelji svakog razrednog odjela biraju između svog predstavnika. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, s Vijećem učenika i drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštiti učenika.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnima za život i rad škole.

U školskoj godini 2021./2022. predsjednik Vijeća roditelja je Jurica Hižak.

 

Osnovna glazbena škola
1.      razred Ivan Čondor
2.      razred Suzana Muškardin
3.      razred Martina Selec
4.      razred Ivana Hrvoić
5.      razred Andrijana Gotal Rendić
6.      razred Martin Keretić
PO u Ivancu Goran Mesec
PO u Cestici Mateja Rodeš
PO u Lepoglavi Nevenka Maček
PO u Varaždinskim Toplicama Zoran Košćak
Srednja glazbena škola
1.pr. Danijel Leskovar
2.pr. Irena Kocijan – Vuk
1.A Jurica Hižak
1.B Marina Ptiček
2.A Mirjana Osonjački
2.B Vesna Kosec Torjanac
3.A Danijela Prešnjak
3.B Ivan Brezni
4.A  Vesna Bednjanić
4.B Andreja Bistrović