Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine kada roditelji svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, s Vijećem učenika i drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštite učenika.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnima za život i rad škole.
U školskoj godini 2018./2019. predsjednik Vijeća roditelja je Petra Andreja Juranko.

Osnovna glazbena škola
1.     razred Romana Kranjčić
2.     razred Suzana Muškardin
3.     razred Petra Andreja Juranko
4.     razred Marina Ptiček
5.     razred Rio Horg
6.     razred Josip Jakupić
PO u Ivancu Goran Mesec
PO u Lepoglavi Ines Gerbus Barbir
Srednja glazbena škola
1.PR Tomislav Miolčić
2.PR Nataša Sajko
1.A Vlado Tot
1.B Andreja Bistrović
2.A Petar Čavlek
2.B Branka Kosi
3.A Andreja Pikija
3.B Sandra Petric
4.A Gordana Šoltić Siladi
4.B Alenka Bađun