Close

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine kada roditelji svakog razrednog odjela biraju između svog predstavnika. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, s Vijećem učenika i drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštiti učenika.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnima za život i rad škole.

Osnovna glazbena škola

 1. razred Sandra Kenji
2. razred Jelena Rančić
3. razred Ivan Čondor
4. razred Smiljana Čoh Leone
5. razred Martina Selec
6. razred Marina Marciuš
PO u Ivancu Renata Kočet
PO u Lepoglavi Andreja Risek
PO u Cestici Jelena Šinjur
PO u Varaždinskim Toplicama Nermin Lipovac

Srednja glazbena škola

1.PR Marko Hreljac
2.PR Gordana Trnjak-Vajagić
1.A Ivan Malbašić
1.B Marko Drenovački
2.A Barbara Golenja
2.B Petra Juranko
3.A Jasminka Magdalenić
3.B Marina Ptiček
4.A Mirjana Osonjački
4.B Marijana Haman