Close

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine kada roditelji svakog razrednog odjela biraju između svog predstavnika. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, s Vijećem učenika i drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštiti učenika.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnima za život i rad škole.

 

Osnovna glazbena škola
1.      razred Ana Jurin Martić
2.      razred Ivan Čondor
3.      razred Smiljana Čoh Leone
4.      razred Ivan Malbašić
5.      razred Fran Šoša
6.      razred Andrijana Gotal Rendić
PO u Ivancu Martina Brglez
PO u Cestici Snježana Pajtak
PO u Lepoglavi Nevenka Maček
PO u Varaždinskim Toplicama Nermin Lipovac
Srednja glazbena škola
1.pr. Branko Fišter
2.pr. Anita Marčun
1.A Barbara Golenja
1.B Petra Andreja Juranko
2.A Jurica Hižak
2.B Miroslav Stanković – Vrček
3.A Mirjana Osonjački
3.B Vesna Kosec Torjanac
4.A Danijela Prešnjak
4.B Ivan Brezni