Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine kada roditelji svakog razrednog odjela biraju između svog predstavnika. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, s Vijećem učenika i drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštiti učenika.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnima za život i rad škole.

U školskoj godini 2019./2020. predsjednik Vijeća roditelja je Andrijana Gotal Rendić.

 

Osnovna glazbena škola
1.      razred Višnja Šinjori
2.      razred Suzana Muškardin
3.      razred Andrijana Gotal Rendić
4.      razred Marijana Sabo
5.      razred Jurica Hižak
6.      razred Nataša Kubiček
PO u Ivancu Goran Mesec
PO u Cestici Katarina Ceglec
PO u Lepoglavi Ines Gerbus Barbir
PO u Varaždinskim Toplicama Zoran Košćak
Srednja glazbena škola
1.PR Anamarija Režek
2.PR Tomislav Miolčić
1.A Danijela Kučar
1.B Tihana Škerbić
2.A Vlado Tot
2.B Andreja Bistrović
3.A Vesna Svrta
3.B Mirela Briševac
4.A  Andreja Pikija
4.B Sandra Petric