Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine kada roditelji svakog razrednog odjela biraju između svog predstavnika. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, s Vijećem učenika i drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštiti učenika.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnima za život i rad škole.

U školskoj godini 2020./2021. predsjednik Vijeća roditelja je Andrijana Gotal Rendić.

 

Osnovna glazbena škola
1.      razred Suzana Muškardin
2.      razred Tomislav Sajko
3.      razred Ana Filipašić Magić
4.      razred Andrijana Gotal Rendić
5.      razred Lidija Detić
6.      razred Marina Ptiček
PO u Ivancu Goran Mesec
PO u Cestici Mateja
PO u Lepoglavi Ines Gerbus Barbir
PO u Varaždinskim Toplicama Zoran Košćak
Srednja glazbena škola
1.pr. Mario Patrčević
2.pr. Jelena Goričanec
1.A Karmen Matijaško Bermanec
1.B Vesna Kosec Torijanac
2.A Danijela Prešnjak
2.B Dražen Horvat
3.A Vesna Bednjanić
3.B Andreja Bistrović
4.A  Vesna Svrta
4.B Mirela Briševac