Profesori

Marko Biškup, mag.mus.
mr. Jasminka Bontek, prof.
dr.sc. Davor Brđanović, prof. mentor
Lana Cvrtila, mag.mus.
Petar Eldan, prof.
Ivana Godec-Vinceković, prof. mentor
Narcis Grabar, prof.
Nikolina Ivančan, prof.
Helena Knapić, prof. mentor
Janja Knapić, prof.
Domagoj Košćak, mag.mus.
Ana-Marija Kyun, univ.spec.mus.
Vesna Leljak-Petković, prof.
mr. Danijel Ljubić, prof. mentor
Maja Magdalenić Barić, mag.mus.
Davor Matačić, prof.
Danijel Oto, prof.
mr. Marija Pavlović, prof.
Miljenka Slunjski, prof.
Lea Šantek, prof. mentor
Predrag Šantek, prof. mentor
Monika Zlatarek, mag.mus.