Close

Vijeće učenika

Vijeće učenika

Vijeće učenika se osniva radi promoviranja i zaštite prava i obaveza te potreba i interesa učenika, radi poticanja aktivnog sudjelovanja učenika u radu škole te suradnje sa stručnim i upravnim organima škole.

Vijeće učenika čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela. Oni sudjeluju u radu škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Članovi Vijeća učenika u školskoj godini 2020./2021. su:

 

 

Osnovna glazbena škola
1.      razred Petra Muškardin
2.      razred Matija Sajko
3.      razred Lucija Magić
4.      razred Jan Rendić
5.      razred Iva Detić
6.      razred Laura Ptiček
PO u Ivancu Marta Mesec
PO u Cestici Ema Rodeš
PO u Lepoglavi Karla Barbir
PO u Varaždinskim Toplicama Paula Košćak
Srednja glazbena škola
1.pr. Mislav Patrčević
2.pr. Samanta Pernek
1.A Anetta Tušek
1.B Lucija Pavlović
2.A Gabrijel Barjaktarević
2.B Nikolina Cirimotić
3.A Andro Ostrognaj
3.B Ema Kovačić
4.A Lara Beata Tomičić
4B Magdalena Briševac