Vijeće učenika

Vijeće učenika

Vijeće učenika se osniva radi promoviranja i zaštite prava i obaveza te potreba i interesa učenika, radi poticanja aktivnog sudjelovanja učenika u radu škole te suradnje sa stručnim i upravnim organima škole.

Vijeće učenika čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela. Oni sudjeluju u radu škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Članovi Vijeća učenika u školskoj godini 2019./2020. su:

 

 

Osnovna glazbena škola
1.      razred Zara Šinjori
2.      razred Karla Muškardin
3.      razred Jan Rendić
4.      razred Mirta Sabo
5.      razred Valter Hižak
6.      razred Lucija Makovec Jež
PO u Ivancu Marta Mesec
PO u Cestici Emilia Ceglec
PO u Lepoglavi Karla Barbir
PO u Varaždinskim Toplicama Paula Košćak
Srednja glazbena škola
1.PR Samantha Pernek
2.PR Antonija Martinuš
1.A Gabrijel Barjaktarević
1.B Lucija Čehok
2.A Ana-Maria Hrgar
2.B Jurica Jurašković
3.A Lara Beata Tomičić
3.B Magdalena Briševac
4.A Anett Glavak
4B Simona Novak