Vijeće učenika

Vijeće učenika

Vijeće učenika se osniva radi promoviranja i zaštite prava i obaveza te potreba i interesa učenika, radi poticanja aktivnog sudjelovanja učenika u radu škole te suradnje sa stručnim i upravnim organima škole.

Vijeće učenika čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela. Oni sudjeluju u radu škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Članovi Vijeća učenika u školskoj godini 2018./2019. su:

Osnovna glazbena škola
1.     razred Igi Kranjčić Jurčec
2.     razred Marta Muškardin
3.     razred Ivan Juranko
4.     razred Laura Ptiček
5.     razred Drago Horg
6.     razred Vili Kurtanjek-Jakupić
PO u Ivancu Marta Mesec
PO u Lepoglavi Karla Barbir
Srednja glazbena škola
1.PR Leon Knežić
2.PR Dorotea Lenčić
1.A Ana-Maria Hrgar
1.B Karlo Hrženjak
2.A Lara Beata Tomičić
2.B Magdalena Briševac
3.A Tomislav Čampa
3.B Simona Novak
4.A Martina Roža
4B Filip Novački