Close

2023./2024.

24.06.2024. – Male žice Dalmacije – Omiš – Hrvatska

26.05.2024. – Međunarodno natjecanje Festival “Isidor Bajić”, Novi Sad, Srbija

08.06.2024. – Međunarodno natjecanje V. Internacionalni festival muzike “Skala” – Brčko -BIH

26.05.2024. – Festival pijanizma – Sremska Mitrovica – Srbija

02.06.2024.- Međunarodno natjecanje za mlade gitariste Kastav Strings – Kastav

27.05.2024. – 13. međunarodno Koroško klavirsko tekmovanje – Radlje ob Dravi – Slovenija

25.05.2024. – ULJUS IX. International Piano Competition – Smederevo – Srbija

22.05.2024. – Daruvar Accordion Award – Daruvar – Hrvatska

12.05.2024. – Concorso Internazionale Città di Palmanova – Palmanova – Italija

11.05.2024. – Sferice – literarni natječaj SferaKON – Zagreb – Hrvatska

10.05.2024. – 47. Međunarodni susret harmonikaša – Pula – Hrvatska

05.05.2024. – International Singing Competition Lav Mirski – Osijek – Hrvatska

05.05.2024. – Natjecanje mladih solista i ansambala LOVE CLAVI – Samobor – Hrvatska

03.05.2024. – Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste Una Corda – Kastav – Hrvatska

28.04.2024. – Tampere Flute Fest – Finska

26.04.2024. – 27. međunarodno natjecanje DALEKI AKORDI – Split – Hrvatska

30.04.2024. – Internacionalni susreti violinista – Novi Sad – Srbija

23.04.20024. – Međunarodno pijanističko natjecanje Memorijal Jurica Murai i Murai Grand Prix

06.04.2024. – 1. međunarodno natjecanje MOOK – Krk – Hrvatska

21.03.2024.- Međunarodno natjecanje Davorin Jenko – Beograd – Srbija

24.04.2024. – 62. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – državna razina

12.04.2024. – International Music MasterClass and Competition – Maribor – Slovenija

28.04.2024. – 2. međunarodno natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe DO, RE, MI, FA… – Drniš – Hrvatska

07.04.2024. – 29. Lions Grand Prix – Rijeka

24.03.2024. -Međunarodno natjecanje VIII Internacionalni festival muzike Primavera – Bijeljina – BIH

28.03.2024. – Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 8 – Križevci – Hrvatska

24.03.2024. – 62. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – međužupanijska razina – Velika Gorica – Zagreb – Križevci

17.03.2024. – Festival Isidor Bajić – Novi Sad – Srbija

16.02.2024. – Međunarodno natjecanje Mladi Padovec – Novi Marof – Hrvatska

04.02.2024. – 13. međunarodno pijanističko natjecanje Ivan Rijavec – Rogaška Slatina – Slovenija

25.12.2023. – Artisti Della Voce – Novi Sad – Srbija

17.12.2023. – 3. Memorijal Matusja Blum – Sarajevo – BIH

09.12.2023. – Državno natjecanje 62. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe – KOMORNI SASTAVI – Požega

26.11.2023. – 25. međunarodno natjecanje solo pjevača Nikola Cvejić – Ruma – Srbija

17.11.2023. – 62. hrvatsko županijsko natjecanje učenika i studenata glazbe – komorni sastavi – Opatija – RH