Close

Javna i jednostavna nabava

Prve (1.) izmjene i dopune plana nabave Glazbene škole u Varaždinu za 2024. godinu – 22.1.2024

Plan nabave Glazbene škole u Varaždinu za 2024. godinu od 9.1.2024

Troškovnik Izrada Konzervatorskog elaborata

Projektni zadatak za dogradnju i energetsku obnovu Glazbene škole u Varaždinu-1

GRUPA 3 PRIJEDLOG UGOVORA_Jednostavna nabava

GRUPA 3 POZIV JEDNOSTAVNA_eojn

Projekt dogradnje i energetske obnove Glazbene škole u Varaždinu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave – 15.3.2023.

Izjava o sprječavaju sukoba interesa – Glazbena škola u Varaždinu

Izjava čelnika o sukobu interesa

Obavijest o jednostavnoj nabavi – opskrba električnom energijom

Registar Ugovora u 2019. godinu

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

Treće Izmjene Plana robe, radova i usluga za 2019. godinu – 31.10.2019

Druge Izmjene Plana robe, radova i usluga za 2019. godinu – 28.8.2019

Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019.

Plan nabave roba radova i usluga za 2018.godinu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 28.02.2018

Plan nabave roba radova i usluga za 2017.

Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Izjava odgovorne osobe naručitelja

Izjava o sukobu interesa naručitelja

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa te plaćanja po računima