Close

Vijeće pročelnika odjela

Vijeće pročelnika odjela

Vijeće pročelnika odjela predstavlja stručno tijelo koje odlučuje o svim stručnim i organizacijskim pitanjima koja su važna za pravilno i optimalno odvijanje nastavnog procesa. Vijećem pročelnika odjela rukovodi ravnatelj škole, a čine ga pročelnici odjela.
Vijeće pročelnika odjela koordinira i usklađuje rad svih odjela, utvrđuje planove upisa za svaku školsku godinu, donosi planove i rokove ispita, utvrđuje prijedlog plana internih i javnih nastupa učenika, priprema prijedloge stručnih rješenja za Nastavničko vijeće i Školski odbor, rješava molbe učenika te rješava ostala stručna pitanja u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih Statutom i općim aktima Škole.

Vijeće pročelnika odjela

ravnatelj mr. sc. Davor Matačić
voditelj smjene Nikola Novak, prof. savjetnik
pročelnik Odjela za teoriju glazbe Dada Ruža, prof.
pročelnik Odjela za klavir Ivana Godec-Vinceković, prof. savjetnik
pročelnik Odjela za harmoniku, orgulje i udaraljke mr. art. Natalija Imbrišak, prof. savjetnik
pročelnik Odjela za gudačke instrumente Lidija Bobić, prof. mentor
pročelnik Odjela za gitaru i tambure Moreno Vinceković, prof. savjetnik
pročelnik Odjela za puhačke instrumente mr. art. Andrej Skender, prof.
pročelnik Odjela za solopjevanje Dorotea Ilčić, prof. savjetnik
pročelnik Odjela za općeobrazovnu nastavu Silvija Habrun, prof. mentor
voditelj Područnog odjela u Lepoglavi Nikola Zver, mag. mus.
voditelj Područnog odjela u Ivancu Sandra Šincek, mag. mus.
voditelj Područnog odjela u Cestici Nikola Zver, mag. mus.
voditelj Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama Nikola Zver, mag. mus.