Close

Vijeće pročelnika odjela

Vijeće pročelnika odjela

Vijeće pročelnika odjela predstavlja stručno tijelo koje odlučuje o svim stručnim i organizacijskim pitanjima koja su važna za pravilno i optimalno odvijanje nastavnog procesa. Vijećem pročelnika odjela rukovodi ravnatelj škole, a čine ga pročelnici odjela.
Vijeće pročelnika odjela koordinira i usklađuje rad svih odjela, utvrđuje planove upisa za svaku školsku godinu, donosi planove i rokove ispita, utvrđuje prijedlog plana internih i javnih nastupa učenika, priprema prijedloge stručnih rješenja za Nastavničko vijeće i Školski odbor, rješava molbe učenika te rješava ostala stručna pitanja u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih Statutom i općim aktima Škole.

Vijeće pročelnika odjela

Ravnatelj

mr. sc. Davor Matačić
Pročelnik Odjela za teorijske glazbene predmete Dada Ruža, prof. teorijskih glazbenih predmeta
Pročelnik Odjela za klavir Ivana Godec – Vinceković, prof. klavira
Pročelnik Odjela za harmoniku, orgulje i udaraljke Natalija Imbrišak, prof. orgulja
Pročelnik Odjela za gudačke instrumente Lidija Bobić, prof. violine
Pročelnik Odjela za gitaru i tambure Moreno Vinceković, prof. gitare
Pročelnik Odjela za puhačke instrumente mr. art. Andrej Skender, prof. klarineta
Pročelnik Odjela za solo pjevanje Dorotea Ilčić, prof. solo pjevanja
Pročelnik Odjela za općeobrazovnu nastavu Silvija Avar, prof. engleskog i talijanskog jezika
Pročelnik Područnog odjela u Lepoglavi Sandra Šincek, prof. glazbene kulture
Pročelnik Područnog odjela u Ivancu mr. art. Danijel Ljubić, prof. klavira