Vijeće voditelja odjela

Vijeće voditelja odjela

Vijeće voditelja odjela predstavlja stručno tijelo koje odlučuje o svim stručnim i organizacijskim pitanjima koja su važna za pravilno i optimalno odvijanje nastavnog procesa. Vijećem voditelja odjela rukovodi ravnatelj škole, a čine ga voditelji odjela.
Vijeće voditelja odjela koordinira i usklađuje rad svih odjela, utvrđuje planove upisa za svaku školsku godinu, donosi planove i rokove ispita, utvrđuje prijedlog plana internih i javnih nastupa učenika, priprema prijedloge stručnih rješenja za Nastavničko vijeće i Školski odbor, rješava molbe učenika te rješava ostala stručna pitanja u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih Statutom i općim aktima Škole.

Vijeće voditelja odjela

ravnatelj

mr.sc. Davor Matačić
voditelj Odjela za teorijske glazbene predmete Dada Ruža, prof. teorijskih glazbenih predmeta
voditelj Odjela za klavir Ivana Godec – Vinceković, prof. klavira
voditelj Odjela za harmoniku, orgulje i udaraljke Natalija Imbrišak, prof. orgulja
voditelj Odjela za gudačke instrumente Miljenko Pohulek, prof. violine
voditelj Odjela za gitaru i tambure Moreno Vinceković, prof. gitare
voditelj Odjela za puhačke instrumente mr. art.Andrej Skender, prof klarineta
voditelj Odjela za solopjevanje Dorotea Ilčić, prof. solopjevanja
voditelj Odjela za općeobrazovnu nastavu Silvija Avar, prof. engleskog i talijanskog jezika
voditelj Područnog odjela u Lepoglavi Sandra Šincek, prof. glazbene kulture
voditelj Područnog odjela u Ivancu mr.art. Danijel Ljubić, prof. klavira