Close

Pretprijave za upis u predškolske programe

U predškolske programe upisuju se, u pravilu, djeca s najmanje četiri (4), a najviše sedam (7) godina starosti.
Za ljetni upisni rok pretprijave će biti otvorene od 07. svibnja 2024. do 12. lipnja 2024. godine. Po završetku pretprijava svi roditelji/skrbnici bit će kontaktirani u vezi dogovora točnog termina prijemne audicije.
Predviđeni termini održavanja prijemnih audicija i upis u ljetnom upisnom roku:

Prijemne audicije će se održati:
u utorak, 18. lipnja 2024. – mala škola klavira i mala škola violine
• u srijedu, 19. lipnja 2024. – mala škola blok flaute
Rezultati će biti objavljeni 20. lipnja 2024. godine.
Upis učenika je planiran 20. i 21. lipnja 2024. godine.

Letak – upiši predškolske programe glazbene škole

Natječaj za upis učenika u predškolske programe – 2024.2025

  Pretprijava za predškolske programe Glazbene škole u Varaždinu

  Odaberite program:

  Podaci o učeniku

  Ime i prezime:

  Datum rođenja:

  Mjesto i država rođenja:

  Adresa:

  OIB:

  Podaci o roditelju/skrbniku

  Ime i prezime:

  E-mail:

  Broj mobitela/kontakt telefon: