Close

Prijavnica

Alumni klub Glazbene škole u Varaždinu

    Osobni podaci

    Informacije o školovanju

    Godina završetka školovanja

    Informacije o daljnjem školovanju i zaposlenju


    Svi prikupljeni osobni podaci koristit će se isključivo za potrebe Glazbene škole u Varaždinu te će se s njima postupati u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Slanjem popunjenog obrasca dajete privolu Glazbenoj školi u Varaždinu za obradu osobnih podataka za aktivnosti akademskih i administrativnih odjela. Vaši podaci se neće koristiti u niti jednu drugu svrhu te u svakom trenutku možete povući svoju privolu slanjem na adresu alumni@glazbena.hr s naznakom „Povlačenje privole“