Close

Školska vijeća

U Glazbenoj školi u Varaždinu postoje sljedeća vijeća, a više o svakom možete pročitati u nastavku.

1. Školski odbor
2. Vijeće roditelja
3. Vijeće učenika
4. Vijeće voditelja odjela
5. Nastavničko vijeće