Close

Statut i pravilnici

Statut

Izmjene i dopune Statuta Glazbene škole u Varaždinu

Statut Glazbene škole u Varaždinu – 2.3. 2020.

Statut Glazbene škole u Varaždinu 28.11.2016 – pročišćeni-tekst

Izmjene i dopune Statuta – 30.9.2016

Izmjene i dopune Statuta Glazbene škole u Varaždinu-22.3.2017

 

Pravni akti

Pravilnik o radu Glazbene škole u Varaždinu od 28. ožujka 2024. godine

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretnina Glazbene škole u Varaždinu – 30.10.2019.

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih sredstava od 29.3.2021

Pravilnik o radu Glazbene škole u Varaždinu od 10.3.2021.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta od 10.3.2021.

Procedura blagajničkog poslovanja u Glazbenoj školi u Varaždinu – 30.10.2019.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Pravilnik o plaćanju participacije od 15. travnja 2019.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi u Varaždinu

Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja polaganjem razrednih i završnih ispita prema osobnim potrebama

Kućni red Glazbene škole u Varaždinu – 7.2.2019

Etički kodeks – Glazbena škola u Varaždinu 2012

Pravilnik o službenim putovanjima Glazbena škola u Varaždinu

Izmjene i dopune Pravilnika o službenim putovanjima – 30.10.2019

Pravilnik o izmjenama pravilnika o službenim putovanjima – 21.12.2022.