Održan koncert “Ususret Božiću” u varaždinskoj katedrali

Koncert “Ususret Božiću”, održan u petak 15. prosinca 2023., lijepa je tradicija u 30 – godišnjoj povijesti učenja orgulja u Glazbenoj školi u Varaždinu. Ove godine orguljašima su se pridružile i dvije učenice solo pjevanja: Tara Vidović (mentor: Dorotea Ilčić, prof. savjetnik) i Viktorija Brezarić (mentor: Blanka Tkalčić, mag.art.). Na misi koja je prethodila koncertu svirao je Jan Borak, polaznik predmeta Liturgijsko sviranje. Koncert je organizirala i pripremila Natalija Imbrišak, prof. savjetnik, a nastupili su sljedeći učenici orgulja – glavni predmet, izborni i fakultativni predmet:
Doris Nedog
Marta Borković
Dora Koščak
Domenika Lončar
Klara Petrovečki
Vili Novak
Jan Borak
Ivan Vuk
Miriam Markov
Laura Ptiček
Hana Široki