Matineja br. 14. šk. god. 23-24

U subotu 18. svibnja 2024. godine u 11 sati održana je 14. po redu Matineja – umjetnička radionica.

Iz Glazbene škole u Varaždinu i Područnog odjela u Varaždinskim Toplicama sudjelovali su učenici: Mirjam Svoren, 1.o., Sara Kos, 2.o., Josip Vučić, 3.o., Jelena Kolačko, 4.o., Benjamin Lipovac, 4.o., PO Varaždinske Toplice, Mihaela Hranj, 5.o., Vita Martinčević, 5.o., Adam Rendić, 6.o., Marcel Dodlek, 1.s., Josip Ećimović, 1.s., Ivan Jalšovec, 1.s., Ivan Juranko, 2.s., Petra Krajnik, 3.s. i Petar Mumlek, 4.s. i nastavnici Helena Herman, mag. mus., Lea Šantek, prof. savjetnik i Predrag Šantek, prof. savjetnik.

Iz Umjetničke škole Fortunat Pintarić iz Koprivnice sudjelovale su učenica 3. razreda osnovne glazbene škole Una Košutić i njezina nastavnica Maja Petrović, prof. Iz Osnovne glazbene škole pri Osnovnoj školi u Ludbregu sudjelovali su učenica 6. razreda Vita Murat i njezin nastavnik Julijan Martinčević, mag. mus.

S Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci sudjelovali su naši bivši učenici harmonikaši Rene Matečak, student 1. godine i Sandro Saulić, student 2. godine pod mentorstvom red. prof. dr. Zorana Rakića na harmonici solo te pod mentorstvom doc. mr. Marije Pilipović u duu harmonika.