Sastanak učenika Glazbene škole u Varaždinu sa učenicima Glazbene škole Oriol Martorell

Učenici Glazbene škole u Varaždinu koji će ovog prosinca sudjelovati na Erasmus+ mobilnosti u Barceloni, održali su sastanak sa kolegama koji će ih ugostiti u glazbenoj školi IEA Oriol Martorell u Barceloni. Na sastanku su učenici imali priliku upoznati se i izmijeniti neke osnovne informacije o mobilnosti koja ih očekuje.