Dani Josipa Klime

DANI JOSIPA KLIME
SEMINAR I PREDNATJECANJE

I ove će se godine u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži Varaždin uz suradnju s Glazbenom školom u Varaždinu održati Dani Josipa Klime kao sjećanje na jednog od najvećih reproduktivnih umjetnika i violinista koje je Hrvatska imala. U razdoblju od 28.02. do 03.03.2019. će se održati seminari iz violine, violončela, klavira, komorne glazbe i orkestralnih dionica.
U okviru Dana Josipa Klime od 28.02. do 02.03. će se održati i prednatjecanje iz violine, violončela i klavira za „Natjecanje Dmitrij Kabalevski“, finale kojeg će biti u Moskvi u veljači 2020. Prednatjecanje za violinu održat će se 02.03., za violončelo 01.03., a za klavir 03.03.
Seminar i natjecanje održat će se u Glazbenoj školi u Varaždinu, Kapucinski trg 8.

Seminare će držati:
Goran Končar, violina, gudački kvartet, klavirski kvintet
Leonid Sorokov, violina, klavirski trio, klavirski kvartet
Eleonora Ernoić-Krnjak, violina, klavirski trio, orkestralne dionice, ansambl violina
Lidija Bobić, violina, ansambl violina
David Grigorian, violončelo, klavirski trio, gudački kvartet
Vasilij Šerbakov, klavir, klavirski trio

Seminar je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih glazbenih škola, studentima muzičke akademije kao i postdiplomantima. Svim polaznicima i ansamblima su osigurana 3 sata nastave i nastup na jednom od koncerata koji će se u sklopu seminara održati.