Koncert “U čast Dori”

Koncert “U čast Dori”, kojim se obilježava 100.obljetnica smrti skladateljice Dore Pejačević, održat će se 08. ožujka, u 19.00 sati u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu. Na koncertu će nastupiti učenici iz Glazbene škole u Varaždinu i učenici iz područnog odjela Varaždinske Toplice, a program su pripremili nastavnici Kristina Abramović, mag. mus., Helena Herman, mag. mus., mr. Valentina Geci Koren, prof., Vesna Leljak Petković, prof., Lidija Bobić, prof. mentor, Lea Šantek, prof. savjetnik, Predrag Šantek, prof. savjetnik.
Plakat za koncert izradio je učenik Glazbene škole u Varaždinu Oton Škerbić, 6.o.