Naš prvi blues

Čovječanstvo je u jednom periodu povijesti poznavalo vrijeme u kojemu je glazba bila jedini način komunikacije. Riječ je, jasno, o vremenu u kojem je nastao blues, a koji je kasnije bio temelj za nastanak jazza. U ovoj epizodi naučit ćete o nastanku bluesa, formi bluesa te isprobati svirati ga – sami sebi dajući i (glazbeno) pitanje i odgovor!