Aplikacija za izdavanje potvrda o školovanju

Na adresi https://potvrde.skole.hr dostupna je aplikacija za izdavanje potvrda o školovanju.

Potvrdu mogu izraditi učenici ili roditelji.

Učenici se u aplikaciju mogu prijaviti sa svojim AAI podacima (korisničko ime i lozinka iz HUSO baze – za e-dnevnik iz osnovne škole) i generirati potvrdu o školovanju.
Roditelji se mogu u aplikaciju prijaviti koristeći neku od vjerodajnica iz sustava e-Građani.
Aplikacija dohvaća podatke o učeniku iz e-Matice i na temelju tih podataka generira potvrdu.

Aplikacija za izdavanje potvrda o školovanju