Voditelj odjela

Sandra Šincek

Rođena 17.02.1984.godine u Varaždinu. Srednju glazbenu školu završila je u Varaždinu, teorijski smjer. 2002.upisala je Muzičku akademiju u Puli, smjer glazbena kultura. Po završetku fakulteta zaposlila se u Glazbenoj školi u Varaždinu. 2 godine kasnije postaje voditelj Područnog odjela u Lepoglavi te nastavnik solfeggia, zbora i klavira.