Pretprijave za upis u prvi pripremni razred Glazebne škole u Varaždinu

Pripremno obrazovanje traje dvije godine i prvenstveno je namijenjeno učenicima bez prethodno završenog osnovnog glazbenog obrazovanja.
U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti (ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma).
U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati do navršenih 15 godina života, a iznimku čine temeljni predmeti: tuba, kontrabas i fagot do navršenih 18 godina života te solo pjevanje do navršenih 20 godina za učenice i solo pjevanje do navršene 22 godine života za učenike. Upisujemo sljedeće obrazovne programe za prvi razred pripremnog obrazovanja – harfa. flauta, klarinet, saksofon, udaraljke, oboa, fagot, truba, trombon, rog, tuba, kontrabas, tambure, solo pjevanje i teorijski smjer.
Kandidati se za upis u prvi razred pripremnog obrazovanja prijavljuju putem aplikacije www.upisi.hr (kao i kandidati koji se upisuju u prvi razred srednje škole). Prije prijave obrazovnog programa u aplikaciji, svi kandidati koji nisu 8. razred obvezni su izvršiti pretprijavu koja se nalazi u nastavku kako bi se aktivirala mogućnost prijave kandidata. Tek nakon aktivacije, kandidat će biti u mogućnosti prijaviti obrazovni program. Kandidati se prijavljuju putem elektroničkog identiteta iz sustava AAi@EduHr (CARNET lozinka iz OŠ).

Obavijest o upisu u 1. razred pripremnog obrazovanja za šk.god. 2024.2025. – prijave obrazovnih programa i prijemni ispiti

Pravilnik-o-organizaciji-i-provodenju-klasifikacijskog-postupka-za-upis-u-1.pr-i-1.s

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole – NN 47.2017

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole – NN 39.2022

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole – NN 49.2015

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2024.2025

Hodogram_Redoviti_kandidati

Hodogram_kandidati_za_upis_u_razredne_odjele_za_sportase_i_umjetnicke_programe

Hodogram_Kandidati_s_teskocama_u_razvoju

Hodogram_kandidati_izvan_redovitog_sustava_obrazovanja_RH