Jesenski upisni rok

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., u srijedu, 21. kolovoza 2019. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.

Prijave obrazovnih programa započet će u 12:00 sati. Ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 18:00 sati.

Obrazovni programi za glazbene škole (jer zahtijevaju dodatne provjere) će se moći prijavljivati do 22. kolovoza 2019.

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020. – Idemo u srednju! – Učenici koji upisuju umjetničke programe“.

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u jesenskom roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji.

Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom.

Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

Molimo kandidate koji prijavljuju 1. razred pripremnog obrazovanja da se obrate u Glazbenu školu u Varaždinu za aktivaciju kandidat prije same prijave obrazovnih programa (042/200-940 ili 042/200-942 od 8 do 13 sati).

Za prijavu obrazovnih programa možete se javiti direktno u Glazbenu školu u Varaždinu prema sljedećem rasporedu:

Srijeda, 21. kolovoz 2019. od 12 do 15 sati

Četvrtak, 22. kolovoza 2019. od 8 do 15 sati

Prijemni ispit – 23. kolovoza 2019. 

9,00 sati kandidati za solo pjevanje

10,00 sati svi kandidati (i solo pjevači)

Zaprimanje prijavnica obrazovnih programa (nakon prijemnog ispita) – prijavnice se ispisuju iz sustava upisi.hr

Utorak, 27. kolovoz 2019. od 12 do 15 sati

Srijeda, 28. kolovoz 2019. od 8 do 12 sati

Objava konačnih ljestvica poretka za jesenski rok – 29. kolovoz 2019. (upisi.hr)

Upis u Glazbenoj školi u Varaždinu – 30. kolovoza 2019. od 8 do 15 sati.

 

Prijavnica-za-prijamni-ispit-upis-u-I.-pripremni-razred-glazbene-srednje-škole