Organizacija prvog dana nastave u Glazbenoj školi u Varaždinu