Upis u 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu i područnim odjelima

Natječaj za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole – Glazbena škola u Varaždinu i područni odjeli za šk.god. 2019.2020

Prijavnica-za-audiciju-u-osnovnu-glazbenu-školu

Pravilnik-o-prijemnoj-audiciji-osnovna glazbena škola-i-predškolski-programi-28.8.2018.

Odluke o visini participacija za osnovnu glazbenu školu i područne odjele – šk.god. 2019.2020

 

U početnički solfeggio, dječji zbor predškolskog uzrasta, malu školu blok-flaute, malu školu violine i 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu za školsku godinu 2019./2020. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok
prijamna audicija – 13. i 14. lipnja 2019. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati
objava rezultata – 17. lipnja 2019. do 9 sati
upis – 17. lipnja 2019. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati
Učenici mogu upisati temeljne predmete: klavir, violina, viola, harmonika, tambure, flauta, gitara, klarinet, violončelo, trombon, oboa, rog, saksofon, tuba, fagot, truba i udaraljke.

U 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu u područnim odjelima Ivanec, Lepoglava, Cestica i Varaždinske Toplice za školsku godinu 2019./2020. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok
• prijamna audicija – 13. lipnja 2019. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati
• objava rezultata – 14. lipnja 2019. do 9 sati
• upis – 14. lipnja 2019. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati

U Područnom odjelu u Ivancu učenici mogu upisati temeljne predmete: klavir, harmonika, gitara, klarinet.

U Područnom odjelu u Lepoglavi učenici mogu upisati temeljne predmete: klavir, klarinet, rog, trombon, tuba, udaraljke i harmonika.

U Područnom odjelu u Cestici učenici mogu upisati temeljne predmete: klavir, violina, rog, truba i klarinet.

U Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama učenici mogu upisati temeljne predmete: klavir, tambure, saksofon, harmonika i truba.

 

Termini prijamne audicije – osnovna glazbena škola – 2019. – 2020.

Termini prijamne audicije – osnovna glazbena škola – područni odjeli – 2019. –  2020.