Produkcija odjela za solo-pjevanje

Produkcija odjela za solo-pjevanje održat će se u četvrtak, 21. ožujka 2019. godine u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu s početkom u 18:00 sati.

Produkciija odjela za solopjevanje