Anamarija Nerad

Studij klasične harmonike završava 2008. na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u klasi prof. Boruta Zagoranskog. Usavršavala se na majstorskim tečajevima za harmoniku kod Jovice Đorđevića (Austrija), Maria Pietrodarchija (Italija), Volodimira Balyka (Hrvatska), Mateje Zenzerović (Hrvatska), Miljana Bjeletića (Srbija), Radomira Tomića (Srbija), Alme Flammersberger (Njemačka), Elsbeth Moser (Njemačka), Vječeslava Semjonova (Rusija), Aleksandra Selivanova (Rusija) i Slavka Magdića (Hrvatska-Slovenija). Od umjetničkog djelovanja bilježi solističke nastupe, nastupe u raznim komornim sastavima (harmonika i klarinet, harmonika i klavir, harmonika i gitara – Muzika za dvoje/Croatia Records/2014, suradnja s ansamblom Cantus, kvartet harmonika Accoquartet) te nastupe s orkestrom. Bila je umjetnička voditeljica Akademskog harmonikaškog orkestra „Ivan Goran Kovačić“ iz Zagreba, a kao dirigentica školskih harmonikaških orkestara osvaja brojne nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima (8 prvih nagrada, od kojih su 4 laureata, 1 druga nagrada). Članica je i osnivačica udruge Harmonikaški centar – udruge koja se bavi organizacijom natjecanja za harmoniku u Daruvaru te objavljivanjem harmonikaškog časopisa Eho. Bila je predavač na Ljetnom glazbenom kampu u Tinjanu. Na natjecanju harmonikaša u Daruvaru sudjelovala je kao članica ocjenjivačkog suda. Od 2007. započinje glazbeno-pedagošku djelatnost kao profesor harmonike te je s učenicima do sada sudjelovala na 62 natjecanja (na državnoj i međunarodnoj razini). Troje učenika iz njezine klase završili su studij harmonike, a 2016. promaknuta je u zvanje profesor mentora. Završila je pet godina edukacije IPD Centra u Zagrebu (Integral Personal Development – integralni osobni razvoj) koja se bavi učenjem o psihologiji djeteta. Dvanaest godina radi kao nastavnik harmonike, a trenutno je zaposlena u OGŠ Rudolfa Matza i GŠ Brkanović u Zagrebu. 2019. bila je predavač na seminaru iz harmonike u Grožnjanu u organizaciji HGM-a.