Ivana Cvetkovski

Studij harmonike završila je 2000. godine na Universität für Musik und darstellende Kunst u Grazu (Austrija) u klasi renomiranih stručnjaka za klasičnu harmoniku Jamesa Crabba i Geira Draugsvolla. Nakon diplome nastavlja poslijediplomski studij u solističkoj klasi prof. Jamesa Crabba te ga s odličnim uspjehom završava 2002. godine.
Osim solističke klase harmonike, završava i pedagoški smjer Instrumental-Gesang-Pädagogik (IGP – smjer instrumentalne glazbene pedagogije) te violončelo kao drugi glavni predmet.
Po završetku poslijediplomskog studija upisuje doktorat filozofije u Grazu, također na Universität für Musik und darestellende Kunst u Grazu, a 2008. godine polaže završni ispit Rigorosum, čime ujedno dobiva titulu doktorice filozofije. Tema njezine dizertacije „Das Akkordeon in Kroatien“ („Harmonika u Hrvatskoj“) usko je povezana s njenim profesionalnim opredjeljenjem.
Glazbeno obrazovanje upotpunjavala je redovitim aktivnim sudjelovanjem na brojnim seminarima na kojima je surađivala s priznatim svjetskim pedagozima i solistima, te je stečeno znanje dokazivala i potvrđivala na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima na kojima je osvojila brojne nagrade.
Nakon završenog studija vraća se u Hrvatsku gdje od 2003. godine radi na Glazbenoj školi Zlatka Balokovića kao profesorica harmonike, violončela i komorne glazbe. Temeljem postignutih rezultata Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Agencija za odgoj i obrazovanje promoviraju je godine 2015. u zvanje profesora mentora, a 2020. promovirana je u zvanje savjetnice. 2020. godine Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala ju je voditeljicom Međužupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika harmonike za 18 županija Republike Hrvatske. Od tada vodi stručne skupove, organizira predavanja, radionice, seminare i ogledne satove za učitelje i nastavnike harmonike u sklopu njihovog kontinuiranog stručnog usavršavanja.
Nakon školovanja posvećuje se pedagoškom radu, a njeni učenici redovito sudjeluju na brojnim natjecanjima te osvajaju brojne nagrade.
Autorica je početnice za harmoniku HOKUS POKUS HARMONIKUS! izdane 2018. godine, koja objedinjuje dva na harmonici različita sistema desnog manuala (tipke i dugmići) kao i dva sistema lijevog manuala (standard bas i bariton bas). Metoda u ovoj početnici omogućuje jednako korištenje učenicima koji sviraju klavirske harmonike kao i učenicima koji sviraju harmonike s dugmićima. Početnicom se mogu služiti učenici koji sviraju instrumente samo sa standard basovima, kao i oni čiji instrumenti uz standard basove imaju i dodatne melodijske basove. Početnica je u cijelosti usklađena s Nastavnim planom i program prvog razreda harmonike osnovne glazbene škole, te je odobrena od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.
Član je mnogih prosudbenih komisija državnih i međunarodnih natjecanja za harmoniku, te je mentorica pripravnicima harmonike i višegodišnja članica Povjerenstva za stručne ispite pri Agenciji za odgoj i obrazovanje.
Uz pedagoški rad bavi se pisanjem stručnih članaka s područja pedagogije i metodike harmonike, predavač je na seminarima i stručnim skupovima, te se kroz cijelu paletu svojih različitih aktivnosti aktivno zalaže za promociju klasične harmonike. Višegodišnja je aktivna članica je Matice Hrvatske.
Kao reproduktivna umjetnica nastupa s različitim ansamblima (Cantus ansambl, Acoustic project, Accoquartet).