Piano in the Sky – 5. online produkcija

“Piano in the Sky 5” učenika klavira Glazbene škole Vatroslava Lisinskog iz Bjelovara i Glazbene škole u Varaždinu iz razreda nastavnica Svetlane Relić, prof. mentor i Lee Šantek, prof. savjetnik održan je 25. veljače u 19.00 sati na zoom platformi.
Iz Glazbene škole u Varaždinu sudjelovali su učenici Janko Lazar, 1.o., Ana Đidara, 2.o., Matija Sajko, 2.o. Matej Ratković, 3.o. i Hana Široki, 1.s. a iz Glazbene škole Vatroslava Lisinskog iz Bjelovara sudjelovali su učenici Lana Patačko, 2.o., Gita Lovrić, 4.o., Helena Bajser, 6.o., Tea Holi, 4.s. i Roman Mihalić, 4.s.

Piano in the sky Zoom produkcija 25.02. program

z