Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – sanacija krovišta