Obavijest o rasporedu testiranja i razgovora – flauta