Obavijest o vrednovanju kandidata – teorijski glazbeni predmeti, solfeggio i zbor