Rezultati prijemne audicije – Predškolski programi

Upisi u predškolske programe – mala škola violine, mala škola blok flaute, mala škola klavira, početnički solfeggio i predškolski zbor:

Ponedjeljak, 19. lipnja 2023. od 8.00 do 13.00 i od 16.00 do 19.00 u sobi 7

Utorak, 20. lipnja 2023. od 9.00 do 13.00. u sobi 7

Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.

Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Učenici koji se neće niti pomicanjem crte upisati na željeni program, mogu se upisati na Početnički solfeggio ili Predškolski zbor u navedenim upisnim terminima.

Rezultati prijemne audicije – male glazbene škole za upis u šk. god. 2023.2024 – ljetni upisni rok