Pretprijava za upis u predškolske programe

U predškolske programe upisuju se, u pravilu, djeca s najmanje četiri (4), a najviše sedam (7) godina starosti.
Natječaj za upis učenika u predškolske programe i termini prijemnih audicija bit će objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na Facebook stranici Glazbene škole u Varaždinu.
Za ljetni upisni rok pretprijave će biti otvorene od 10. svibnja 2023. do 5. lipnja 2023. godine. Po završetku pretprijava svi roditelji/skrbnici bit će kontaktirani u vezi dogovora točnog termina prijemne audicije.

Zbog velikog interesa rok za pretprijave se produžuje do 8. lipnja 2023.

Predviđeni termini održavanja prijemnih audicija i upis u ljetnom upisnom roku:

Predškolski zbor, Početnički solfeggio, Mala škola blok flaute, Mala škola violine, Mala škola klavira – prijemne audicije od 12. do 15. lipnja 2023.

Objava rezultata – 16. lipnja 2023. godine

Upis učenika je planiran 19. i 20. lipnja 2023. godine.

 

Natječaj za upis učenika u predškolske programe – 2023.2024

Pravilnik o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis kandidata u predškolske programe od 9.5.2023.

Odluke o visini participacije roditelja – predškolski programi

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-predškolski programi

Privola učenika Glazbene škole u Varaždinu – za audiciju – predškolski programi