Upisi u predškolske programe u Glazbenoj školi u Varaždinu

U početnički solfeggio, dječji zbor predškolskog uzrasta, malu školu blok-flaute, malu školu violine u Glazbenoj školi u Varaždinu za školsku godinu 2019./2020. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok
• prijamna audicija – 13. i 14. lipnja 2019. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati
• objava rezultata – 17. lipnja 2019. do 9 sati
• upis – 17. lipnja 2019. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati

Natječaj za upis učenika u predškolske programe

Pravilnik-o-prijemnoj-audiciji-osnovna glazbena škola-i-predškolski-programi-28.8.2018.