Božićni koncert učenika Glazbene škole u Varaždinu, Područni odjel u Lepoglavi