Close

Božićni koncert učenika Glazbene škole u Varaždinu, Područni odjel u Lepoglavi

Božićni koncert učenika Glazbene škole u Varaždinu, Područni odjel u Lepoglavi, održat će se 13. prosinca 2019. godine u 18.00 sati u Amfiteatru Srednje škole Ivanec.

Božićni koncert – Po Lepoglava