04. MRAVI

Idu, idu mravi
Po zelenoj travi
Idu, idu mravi
Kos grlici javi.
Svaki ima po dva ticala na glavi,
Svaki ima po tri para hitrih nogu,
zato tako brzo potrčati mogu…..
Ne plaše se ježa, lisice i raka…..
idu, idu žurno do svog
mravinjaka………………

Logout