14. ZASPAO VJETAR

Zaspao vjetar
Poslije kiše,
U žitnom se polju
Na klasju njiše.
Mak i različak
Mu oko glave
Svijaju vijence
Crveno – plave.
…Njiše se klasje…
…A vjetar sanja,
Da leti visoko
Iznad granja.
…Da leti, leti
Ka plavom žalu
I da se ljulja
Na morskom valu…
– Šššš…Tiho,tiše! –
Šapuće trava:
– Usnio vjetar,
U žitu spava…

Logout