Godišnji plan i program

Osnovni cilj glazbenog obrazovanja u Glazbenoj školi u Varaždinu podrazumijeva kontinuirano i kvalitetno obrazovanje budućih profesionalnih glazbenika, ali i postizanje što većeg sjedinjenja s glazbom onih učenika koji ne izaberu glazbenu djelatnost kao životni poziv. Naime, upravo će ti učenici steći dovoljno znanja i vještine na temelju kojih će se moći glazbeno izražavati prema vlastitim potrebama i mogućnostima, kritički promišljati, odnosno postati obrazovana i estetski senzibilizirana publika. Vizija Glazbene škole u Varaždinu se nadovezuje na cilj glazbenog obrazovanja. Želimo da naši učenici razviju i usvoje temeljne kompetencije, znanja i vještine za nastavak školovanja i konkurentnost na tržištu rada te za cjeloživotno učenje. Želimo da naši nastavnici razvijaju individualne potrebe i potencijale učenika u skladu s civilizacijskim vrijednostima, zahtjevima visokoškolskih obrazovnih ustanova i tržišta rada.
Umjetnički glazbeni odgoj u Glazbenoj školi u Varaždinu usmjeren je na razvoj stvaralačkog izraza i divergentnog mišljenja učenika te na odgoj i obrazovanje za umjetnost i kroz umjetnost.

Godišnji plan i programa rada za šk. god. 2023.2024.

Školski kurikulum šk. god. 2023.2024.

Godišnji plan i program rada – 2022.-2023

Školski kurikulum – Glazbena škola u Varaždinu – 2022-2023

Godišnji plan i program Glazbene škole u Varaždinu – 2021.2022. – 7.10.2021.

Školski kurikulum – Glazbena škola u Varaždinu – 2021-2022

Godišnji plan i program rada Glazbene škole u Varaždinu u školskoj godini 2020.-2021.

Školski kurikulum Glazbene škole u Varaždinu – školska godina 2020.-2021.

Godišnji plan i program rada Glazbene škole u Varaždinu – 2019.-2020.

Školski kurikulum Glazbene škole u Varaždinu – 2019-2020.

Statut Glazbene škole u Varaždinu – 2.3. 2020.