Close

TRANSPARENTNOST 03-2024

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Kapucinski trg 8, Varaždin
OIB:53107915745

Sukladno članku 6. stavku 1. Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 59/2023) Glazbena škola u Varaždinu dana 15.travnja 2024. godine objavljuje

Izvješće o trošenju sredstava za mjesec ožujak 2024. godine

Godina: 2024. Datum dokumenta: od 01.03.2024. do 31.03.2024.

REDNI BROJDatum isplateNaziv primateljaOIBSjedišteIznosValutaVrsta rashodaNaziv kontaNaziv isplatitelja
1.3/4/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.16eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
2.3/5/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.48eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
3.3/7/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.16eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
4.3/8/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.32eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
5.3/10/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN159.27eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
6.3/11/2024DUBROVNIK SUN D.O.O.60174672203DUBROVNIK322.95eur3211Službena putovanjaGlazbena škola u Varaždinu
7.3/11/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu181,521.17eur3111Plaće za redovan radMZO
8.3/11/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu31,156.22eur3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMZO
9.3/11/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu18,157.68eur3113Plaće za prekovremeni radMZO
10.3/11/2024Vanjski suradnici1,882.72eur3237Ugovori o djeluMZO
11.3/12/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.32eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
12.3/12/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu11,729.54eur3212Naknade za prijevoz na posao i s poslaGlazbena škola u Varaždinu
13.3/12/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu2,605.59eur3111Plaće za redovan radGlazbena škola u Varaždinu
14.3/12/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu196.29eur3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeGlazbena škola u Varaždinu
15.3/13/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.32eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
16.3/14/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.32eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
17.3/15/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.96eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
18.3/16/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.96eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
19.3/19/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN0.48eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
20.3/20/2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN10.25eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
21.3/20/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu6,561.47eur3211Službena putovanjaGlazbena škola u Varaždinu
22.3/20/2024Vanjski suradnici639.74eur3237Ugovori o djeluGlazbena škola u Varaždinu
23.3/20/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu201.00eur3211Službena putovanjaGlazbena škola u Varaždinu
24.3/25/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu200.00eur3121Ostali rashodi za zaposleneGlazbena škola u Varaždinu
25.3/25/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu10,200.00eur3121Ostali rashodi za zaposleneMZO
26.3/28/2024MG KREATIVNI STUDIO23135828710VARAŽDIN120.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
27.3/28/2024MG KREATIVNI STUDIO23135828710VARAŽDIN330.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
28.3/28/2024INTOLERANT D.O.O.18039007621TRNOVEC BARTOLOVEČKI152.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
29.3/28/2024UNICOM D.O.O.85124006354ČAKOVEC25.63eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
30.3/28/2024HNK U VARAŽDINU13148215901VARAŽDIN1,000.00eur3235Zakupnine i najamnineGlazbena škola u Varaždinu
31.3/28/2024KONTO D.O.O.59143170280VARAŽDIN256.81eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
32.3/28/2024KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.79608058419TROGIR202.48eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
33.3/28/2024LEXPERA D.O.O.79506290597ZAGREB24.89eur3213Stručno usavršavanje zaposlenikaGlazbena škola u Varaždinu
34.3/28/2024ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.42889250808ZAGREB14.09eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
35.3/28/2024ARSENAL GRUPA D.O.O.18630995889VARAŽDIN82.95eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
36.3/28/2024T&T54355996587VARAŽDIN280.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
37.3/28/2024HDGPP97475640707ZAGREB24.00eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
38.3/28/2024FOTO AGENCIJA SJEVER J.D.O.O.29327872657VARAŽDIN200.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
39.3/28/2024FINA85821130368ZAGREB32.35eur3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaGlazbena škola u Varaždinu
40.3/28/2024INTERNETSKO NOVINARSTVO D.O.O.82754944898ZAGREB58.06eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
41.3/28/2024T&T54355996587VARAŽDIN692.50eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
42.3/28/2024HOTEL VARAŽDIN23950119865VARAŽDIN66.76eur3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaGlazbena škola u Varaždinu
43.3/28/2024HOTEL VARAŽDIN23950119865VARAŽDIN183.52eur3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaGlazbena škola u Varaždinu
44.3/28/2024PARKOVI D.D. VARAŽDIN72672225843VARAŽDIN215.68eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
45.3/28/2024FINA85821130368ZAGREB49.78eur3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaGlazbena škola u Varaždinu
46.3/28/2024FINA85821130368ZAGREB8.30eur3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaGlazbena škola u Varaždinu
47.3/28/2024T&T54355996587VARAŽDIN649.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
48.3/28/2024DUBROVNIK SUN D.O.O.60174672203DUBROVNIK75.00eur3211Službena putovanjaGlazbena škola u Varaždinu
49.3/28/2024CONSOLIDA, OBRT ZA USL. U TURIZMU90670736763DONJI KNEGINEC90.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
50.3/28/2024F.R.-CVJEĆARSTVO j.d.o.o.14191016780VARAŽDIN20.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
51.3/28/2024UHSR75780877581ZAGREB50.00eur3213Stručno usavršavanje zaposlenikaGlazbena škola u Varaždinu
52.3/28/2024DUBROVNIK SUN D.O.O.60174672203DUBROVNIK20.00eur3211Službena putovanjaGlazbena škola u Varaždinu
53.3/28/2024ČISTOĆA D.O.O.02371889218VARAŽDIN132.19eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
54.3/28/2024MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.50467974870ZAGREB-SLOBOŠTINA58.00eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
55.3/28/2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB14.60eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
56.3/28/2024NARODNE NOVIINE D.D.64546066176ZAGREB-NOVI ZAGREB362.50eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
57.3/28/2024HRVATSKA POŠTA D.D.87311810356ZAGREB76.56eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
58.3/28/2024ČISTOĆA D.O.O.02371889218VARAŽDIN78.37eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
59.3/28/2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB145.80eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
60.3/28/2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB55.30eur4222Komunikacijska opremaGlazbena škola u Varaždinu
61.3/28/2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB55.30eur4222Komunikacijska opremaGlazbena škola u Varaždinu
62.3/28/2024VARKOM D.D.39048902955VARAŽDIN227.38eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
63.3/28/2024LESAR ORGULJARSKA RADIONICA j.d.o.o.68405713483NEDELJANEC570.00eur3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGlazbena škola u Varaždinu
64.3/28/2024HEP OPSKRBA D.O.O.63073332379ZAGREB916.45eur3223EnergijaGlazbena škola u Varaždinu
65.3/28/2024HEP PLIN41317489366OSIJEK4,206.29eur3223EnergijaGlazbena škola u Varaždinu
66.3/28/2024NET COMPUTERS34270211531TRNOVEC BARTOLOVEČKI131.11eur3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGlazbena škola u Varaždinu
67.3/28/2024KOPITEHNA D.O.O.12585203084VARAŽDIN3,716.56eur4221Uredska oprema i namještajGlazbena škola u Varaždinu
68.3/28/2024KOPITEHNA D.O.O.12585203084VARAŽDIN189.73eur3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGlazbena škola u Varaždinu
69.3/28/2024T&T54355996587VARAŽDIN770.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
70.3/28/2024DIVA SHOP j.d.o.o.34373475625VARAŽDIN350.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
71.3/28/2024VIDEO AGENCIJA SJEVER25217993025VARAŽDIN630.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
72.3/28/2024T&T54355996587VARAŽDIN232.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
73.3/28/2024T&T54355996587VARAŽDIN1,206.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
74.3/28/2024T&T54355996587VARAŽDIN82.00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
75.3/28/2024SFERA VISIA11643924726ZAGREB350.00eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
76.3/28/2024POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O.45065170578KAŠTEL SUĆURAC94.05eur3213Stručno usavršavanje zaposlenikaGlazbena škola u Varaždinu
77.3/28/2024GASTROCOM D.O.O.97020558931VARAŽDIN139.80eur3293ReprezentacijaGlazbena škola u Varaždinu
78.3/28/2024GASTROCOM D.O.O.97020558931VARAŽDIN35.50eur3293ReprezentacijaGlazbena škola u Varaždinu
79.3/28/2024ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA64081807431VARAŽDIN211.25eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
80.3/28/2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB4,543.33eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
81.3/28/2024CAFFE BAR GLORIJAVARAŽDIN114.90eur3293ReprezentacijaGlazbena škola u Varaždinu
82.
3/28/2024RAJ, BISTRO I PIZZERIAVARAŽDIN65.80eur3293ReprezentacijaGlazbena škola u Varaždinu
83.3/28/2024CAFFE BAR GARAŽAVARAŽDIN24.20eur3293ReprezentacijaGlazbena škola u Varaždinu
84.3/28/2024MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O.62296711978ZAGREB17.50eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
85.3/28/2024HABULAN COPY CENTAR80324249020VARAŽDIN27.24eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
86.3/28/2024HABULAN COPY CENTAR80324249020VARAŽDIN30.30eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
87.3/28/2024ZLATNO ZRNO D.O.O.82739084870TRNOVEC BARTOLOVEČKI13.25eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
88.3/28/2024KONZUM62226620908ZAGREB16.15eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
89.3/28/2024BISTRO BASZAGREB55.80eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
90.3/28/2024MAGIC NET D.O.O.92188488799LUDBREG87.84eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
91.3/28/2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu568.62eur3121Ostali rashodi za zaposleneMZO
UKUPNO:291,073.84eur