Close

Maja Talajić

Rođena 1974. godine u Frankfurtu/ Main u Njemačkoj. Osnovno glazbeno obrazovanje stječe u Zagrebu, glazbenoj školi Zlatka Balokovića, a srednjoškolsko obrazovanje u glazbenoj školi Blagoje Bersa. S 18 godina odlazi na studij u Njemačku na Hohner –Konservatoruim u Trossingen. U klasi prof. S. Wenke sa odličnim uspjehom završava studij i stiče diplomu akademskog muzičara-profesora harmonike. Tijekom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja aktivno sudjeluje na brojnim seminarima, natjecanjima i komornim nastupima. Već za vrijeme studija počela se baviti metodikom i pedagoškim radom, aktivno se promovira kao solist i u komornim sastavima, nastupa za ZDF televizijski program uz revijski orkestar njemačke televizije, performer je CD izdanja „Akkordeon Tradicional“ – Jespar Dyremose 1996. Nakon studija zasniva radni odnos u glazbenoj školi Zlatka Balokovića u Zagrebu. Uz pedagoški rad potrebu za glazbenim izričajem ostvaruje kroz sastave; „Heco Nostalgico“,„Tango Appassionato“, „A.B. Fatais“ te Accoquartet. Njezina koncertna djelatnost nastavlja se kroz solističke i duo nastupe u Hrvatskom Glazbenom Zavodu, Narodno sveučilište- Samobor, Villa Frappart- Opatija, Crkva Sv. Martina- Martinšćica u suradnji sa mezzosopranisticom Kristinom Beck-Kukavčić, 3. Međunarodni festival tradicionalnog jazza- Varaždin, Mlade nade jazza-HGZ-Zagreb, Hrvatska radio televizija uz revijski orkestar, sudjelovanje na koncertu profesora glazbene škole „Z. Baloković“, koncertima profesora glazbene škole „Ferdo Livadić“- Samobor, sudjelovanje na 25. obljetnici rada Akademskog harmonikaškog orkestra- KD „Vatroslav Lisinski“. Kao vanjski suradnik nastupa sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, komornim sastavom Zagrebačke filharmonije te kao izvođač scenske glazbe Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i u Ljubljani. U svom dugogodišnjem pedagoškom radu sudjeluje na stručnim seminarima i usavršavanjima za nastavnike harmonike. Uz individualnu nastavu vodila je i harmonikaški orkestar škole te komornu glazbu. Njeni učenici bilježe uspješne rezultate na županijskim, državnim i međunarodni natjecanjima HDGPP-a u Zagrebu, Međunarodni susreti harmonikaša u Puli, Hrvatsko natjecanje za harmoniku-Daruvar, Accordionfest – Varaždin. Od 2009. godine pročelnik je harmonikaškog odjela, mentor je mladim pedagozima do polaganja stručnog ispita, a 2015. godine promovirana je u zvanje- profesor mentor.