Close

Propozicije natjecanja

Natjecanje harmonikaša
„Accordion Fest 2020. Varaždin“

PRAVILNIK I PROPOZICIJE:
Glazbena škola u Varaždinu i Odjel za harmoniku, orgulje i udaraljke organiziraju natjecanje za soliste na harmonici.
Natjecanje je međuškolskog karaktera i otvoreno za sve učenike osnovnih škola iz zemlje i inozemstva.
Natjecanje se održava 14.03.2020. u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu, Kapucinski trg 8
Na natjecanju mogu sudjelovati učenici harmonike osnovnih glazbenih škola i privatni učenici koji imaju položene prethodne razrede u glazbenoj školi uz predočenje svjedodžbi.

Kandidati će nastupati u četiri kategorije:
1. MINIĆI mlađi od 9. god. – program do 4 min.
2. 1. i 2. razred ogš – program do pet minuta – A. kat.
3. 3. i 4. razred ogš – program do sedam minuta – B. kat
4. 5.i 6. razred ogš – program do deset minuta – C. Kat.

Rok za prijave je do 01.03.2020.
Prijave se šalju na mail: accordionfestvz2020@gmail.com
Sadržaj prijave:
1. Ime i prezime učenika
2. Datum rođenja, razred, kategorija
3. Mentor
4. Naziv škole
5. Program sa minutažom
Kotizacija za sve kategorije iznosi 100.00 kn.
Uplata se vrši na račun:
Glazbena škola u Varaždinu
Kapucinski trg 8
HR 42000 Varaždin
ZAGREBAČKA BANKA D.D.
SWIFT CODE: ZABAHR2X
GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU
IBAN: HR5123600001102718441
U opisu plaćanja upisati Accordion Fest 2020. i ime/imena natjecatelja.

Rok plaćanja kotizacije je do 07. 03. 2020. godine.
U slučaju odustajanja od Natjecanja, natjecatelj gubi pravo na povrat kotizacije.
Eventualni trošak bankovnog transfera nije uračunat u trošak kotizacije.
Program je slobodan.
Natjecatelj je dužan prije samog nastupa priložiti dva primjerka svog programa.
Cjelokupan natjecateljski program izvodi se napamet.
Nastupe će pratiti tročlana komisija koju imenuje Organizator.
Najbolje ocijenjeni natjecatelji nastupaju na Završnom koncertu na kojem izvode program u dogovoru s Ocjenjivačkim sudom. Ukoliko ne nastupe na Završnom koncertu, gube pravo na osvojenu nagradu.
Elementi ocjenjivanja:
1. Korektnost notnog teksta
2. Razumijevanje glazbe, stil
3. Tehnika vladanja instrumentom
4. Raznovrsnost programa, težina
5. Umjetnički dojam
Natjecatelji se ocjenjuju bodovima od 1 do 100.
Uspjeh svakog natjecatelja određuje se zbrajanjem bodova s tiskanice za ocjenjivanje svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem zbroja s onim brojem članova ocjenjivačkog suda koliko ih je ocjenjivalo toga natjecatelja. Srednja (konačna) ocjena sastoji se od cijelog broja s moguća prva dva decimalna broja iza zareza, bez zaokruživanja.
Po završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji objavljuju se rezultati. Objavit će se prva tri mjesta u svakoj kategoriji i nagrada bez broja bodova. Popis natjecatelja će biti po abecednom redu.
Učenicima se dodjeljuju diplome za osvojenu nagradu i za sudjelovanje kao i prigodne nagrade, a nastavnicima priznanja za osvojenu nagradu i sudjelovanje učenika.
Ako više natjecatelja osvoji isti broj bodova, poredak određuje ocjenjivački sud.
Nagrade – Ocjenjivački sud u svakoj kategoriji dodjeljuje:
• 1. nagradu – svim natjecateljima koji su osvojili 95 – 100 bodova
• 2. nagradu – svim natjecateljima koji su osvojili 85– 94,99 bodova
• 3. nagradu – svim natjecateljima koji su osvojili 75 – 84,99 bodova
Natjecanje je otvoreno za javnost.
Dozvoljeno je snimanje, ali bez ometanja natjecatelja.
Natjecanja će se odvijati abecednim redom, počevši od slova „D”.
Natjecatelji se moraju javiti u Ured natjecanja, uz predočenje osobnog dokumenata (osobna iskaznica ili putovnica), najkasnije sat vremena prije svog nastupa.
Dopuštena je promjena programa navedenog u prijavi.
Svakom će natjecatelju biti omogućeno usviravanje prije nastupa, kao i kratka akustička proba u natjecateljskoj dvorani.
Ocjenjivački sud sastavljen je od domaćih i inozemnih glazbenika i pedagoga.
U slučaju odustajanja pojedinog člana suda, Organizator ima pravo zamjene istog novim članom.
Ako član Ocjenjivačkog suda podučava natjecatelja ili je s njim u srodstvu, mora se suzdržati od ocjenjivanja.
Natjecatelji nisu obavezni iskoristiti maksimalno predviđeno vrijeme za određenu kategoriju, a Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti natjecateljsku izvedbu koja prekoračuje predviđeno vrijeme trajanja. Natjecatelj time nije isključen od ocjenjivanja.
Točan termin rasporeda natjecanja u svakoj određenoj disciplini i kategoriji bit će objavljen na internetskoj stranici Natjecanja ili na web stranicama Glazbene škole u Varaždinu
te će mentori natjecatelja na vrijeme biti obaviješteni o istom.
Na ocjenjivačkom listiću će pisati samo ime i prezime te država iz koje dolazi natjecatelj.
Na diplomi će biti otisnuti svi podaci: ime i prezime, institucija, država i nagrada.
Odluke Ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive.
Organizator natjecanja, Glazbena škola u Varaždinu, zadržava pravo izmjene važećeg Pravilnika.

Srdačan pozdrav i puno uspjeha svim natjecateljima i mentorima!