Close

Satnica natjecanja

VELIKA DVORANA

8.00 – 8.30   AKUSTIČKE PROBE E kategorija

 E KATEGORIJA

9.00 -12.05

 

12.10 – 13.55  AKUSTIČKE PROBE D kategorija

D KATEGORIJA

14.00 – 15.05

15.10 – 15.35 AKUSTIČKE PROBE C kategorija

C1 KATEGORIJA

15.40 – 17.10

 

MALA DVORANA

8.00 – 8.40   AKUSTIČKE PROBE C2 kategorija

C2 KATEGORIJA

9.00– 9.40

9.40 – 9.55  AKUSTIČKE PROBE B1 kategorija

B1 KATEGORIJA

10 – 10.20

10.20 – 10.35 AKUSTIČKE PROBE B2 kategorija

B2 KATEGORIJA

10.40 – 12.20

12.30 – 13.50 AKUSTIČKE PROBE A1 kategorija

A1 KATEGORIJA

14.00 – 14.20

A2 KATEGORIJA

14.30  – 17.10

17.15 – 17.35 AKUSTIČKE PROBE Minići

MINIĆI

17.40 – 18.00

 

18.30  PODJELA NAGRADA  I  ZAVRŠNI KONCERT