Close

30. godina učenja orgulja u Glazbenoj školi u Varaždinu

30 godina učenja orgulja u Glazbenoj školi u Varaždinu, prvoj glazbenoj školi u Hrvatskoj koja je uvela ovaj instrument, obilježeno je kroz nekoliko događanja tijekom šk. g. 2023./2024.:
Koncert ″Ususret Božiću″ u varaždinskoj katedrali 15. 12. 2023.
Koncert ″Orgulje + ″, koncert komorne glazbe za orgulje u VKD škole 1. 03. 2024.
Koncert Dubravka Ćepulića Polgara i Tomislava Krobota u varaždinskoj katedrali 26. 04. 2024.
Koncert učenika orgulja iz Varaždina i drugih glazbenih škola u Hrvatskoj, u varaždinskoj katedrali 27. 04. 2024.
Koncert sadašnjih i bivših učenika orgulja GŠ u Varaždinu, u varaždinskoj katedrali 27. 04. 2024.
Na koncertu ″Orgulje + ″ učenicima orgulja pridružili su se učenici flaute, oboe, trube, violine, violončela, udaraljki i solo pjevanja. Na jednom od koncerata u varaždinskoj katedrali 27. 04. 2024. uz učenike iz Varaždina sudjelovali su učenici GŠ Vatroslava Lisinskog iz Zagreba, GŠ u Karlovcu, GŠ Dugo Selo, GŠ Ferde Livadića u Samoboru, GŠ Brune Bjelinskog u Daruvaru, GŠ Blagoja Berse iz Zadra i GŠ Josipa Hatzea iz Splita. Umjesto najavljenog koncerta njemačkog orguljaša Christopha Bosserta, spriječenog u dolasku u posljednji trenutak, 26. 04. 2024. koncert u varaždinskoj katedrali održala su dva izvrsna mlada orguljaša, Dubravko Ćepulić Polgar i Tomislav Krobot. U samo 3 dana pripremili su bogat i raznolik program, a na zahtjev publike izveli su i dodatak – Fantaziju u c-molu za orgulje četveroručno A. Hessea. Posljednji od koncerata u varaždinskoj katedrali, 27. 04. 2024. zaključili su sadašnji i bivši učenici orgulja Glazbene škole u Varaždinu: Ivan Vuk, Mihael Kapeš, Nikola Cerovečki, Izidora Mustak, Tomislav Krobot, Laura Ptiček, Jan Borak i Višeslav Jaklin.
Sadašnja predavačica orgulja u Glazbenoj školi, Natalija Imbrišak, prof. savjetnik, održala je dva predavanja: ″30 godina učenja orgulja u Glazbenoj školi u Varaždinu″ sa mnoštvom zanimljivosti iz bogate povijesti djelovanja pouke orgulja, i predavanje ″Orguljska baština Varaždina″ u kojem su slikom i zvukom, uz najvažnije podatke, prisutnima predstavljene orgulje Varaždina. U posebno lijepom sjećanju profesorima i učenicima orgulja iz drugih gradova ostat će i posjet Gradskom muzeju Varaždin, gdje su imali prilike zasvirati na vrlo vrijednom pozitivu Rudolfa Rappoldta iz 1668. godine.
Uz navedene sadržaje, promovirana je i brošura ″30 godina učenja orgulja u Glazbenoj školi u Varaždinu″ koju je predstavio ravnatelj škole, mr. sc. Davor Matačić. Među prisutnima imali smo prilike pozdraviti prvog predavača orgulja u Varaždinu, prof. art. Maria Penzara, kao i organologa prof. art. Emina Armana. Prekrasno zajedništvo bivših i sadašnjih generacija učenika orgulja , proizišlo iz ovog susreta, dobar je zalog za budućnost učenja orgulja u Hrvatskoj.