Administrativno tehnički

Sunčana Medved, upr. pravnik– tajnica Škole
Zdravko Štefić, oec. – administrator
Mirka Varga, inf. – računovođa
Darko Križnik – domar

Spremačice:
Nataša Bakija
Ana Boršćak
Mirela Dormiter
Aleksandra Gašljević
Verica Košir
Ana Pocedulić