Close

1. regionalni susret klavirista

U srijedu, 20. ožujka 2019. godine na inicijativu i u organizaciji nastavnice klavira Lee Šantek, prof. mentor održan je “Regionalni susret klavirista”.

Nastavnica klavira Lea Šantek, prof. mentor već duži niz godina organizira tzv. “prosviravanja” za svoje učenike, ali i ostale učenike s drugih odjela Škole te je organizirala susret klavirista iz nekoliko umjetničkih škola iz drugih županija.

Na regionalni susret klavirista odazvale su se:

Glazbena škola Vatroslava Lisinskog iz Bjelovara,

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić iz Čakovca i

Umjetnička škola Fortunat Pintarić iz Koprivnice,

a nastupilo je dvanaest učenika iz navedenih umjetničkih škola, uključujući i Glazbenu školu u Varaždinu:

Grgur Zagrajski, 1.o., Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, mentor: Maja Petrović, prof.

Hana Grubačević, 2.o., Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, mentor: Maja Petrović, prof.

Luka Knežević, 2.o., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, mentor: Vedran Milić, prof.

Korana Drakulić, 3.o., Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec, mentor: Davor Žličar, prof.

Issa Dolenski, 4.o., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, mentor: Ivana Šošić, mag. mus.

Benedikt Vrlac, 5.o., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, mentor: Iris Sudar, mag. mus.

Lucija Čehok, 6.o., Glazbena škola u Varaždinu, mentor: Lea Šantek, prof. mentor

Lovro Žagar, 1.s., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, mentor: Svetlana Relić, prof. mentor

Tea Holi, 2.s., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, mentor: Svetlana Relić, prof. mentor

Klara Sironić, 3.s., Glazbena škola u Varaždinu, mentor: Lea Šantek, prof. mentor

Petra Podhraški, 3.s., Glazbena škola u Varaždinu, mentor: Lea Šantek, prof. mentor

Hana Novoselec, 4.s., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, mentor: Iris Sudar, mag. mus.

Susret je trajao150 minuta bez pauze, no nakon susreta učenici i mentori su istaknuli kako je vrijeme proletjelo, a nastavnica klavira Svetlana Relić, prof. mentor je opisala ova susret kao „dva i pol sata čiste muzike i čistog užitka”.