Close

Pozornica, klavir i ja – 9. koncert

Deveti i ove školske godine posljednji koncert projekta “Pozornica, klavir i ja” održan je 9. lipnja 2023. godine u 19 sati u Velikoj koncertnoj dvorani Glazbene škole u Varaždinu. Nastupili su učenici Glazbene škole u Varaždinu pod mentorstvom nastavnika Helene Herman, mag. mus., Lee Šantek, prof. savjetnik, Lidije Bobić, prof. mentor, Predraga Šanteka, prof. savjetnik i Ana-Marije Kyun, univ. spec. mus.:

Vida Jaklin, mala škola blok flaute – na toy pianu, Louren Žmegač Sánchez, 1.o., Jelena Kolačko, 3.o., Juraj Kudelić, 3.o., Janko Lazar, 3.o., Lara Biškup, 1.o., Vid Lazar, predškolski zbor, Marko Maček, 4.o., Jan Borak, 1.s., Sara Kos, 1.o., Mihaela Hranj, 4.o., Adam Rendić, 5.o., Manuela Hranj, 2. pr., Filip Jaklin, 2.o., Oton Škerbić, 6.o., Klara Jambrošić Barnjak, 2.s., Ema Magaš, 5.o., Maria Klarić, 2.s., Luka Stančin, 6.o., Eva Barčot, 3.s., violina i Lucija Čehok, 4.s..

Projekt je pokrenut u želji kako bi učenici Glazbene škole u Varaždinu i njenih područnih odjela, kao i ostalih glazbenih i umjetničkih škola iz regije i šire dobili čim više prilika za javni nastup, druženje, učenje kroz razmjenu iskustva i pružanje međusobne podrške jedni drugima. Projekt se odvijao tijekom cijele nastavne godine, u sklopu kojeg je održano ukupno 9 koncerata (uključujući i razne druge aktivnosti) i iako je u početku bio zamišljen za učenike klavira, vrlo brzo se proširio i na druge instrumente (toy piano, flauta, violina, udaraljke, violončelo) te je okupio ukupno 6 škola, 73 učenika i 15 nastavnika.